PCPO Intranet

Ons koersplan

 

Geloven in samen groeien, dat is onze strategische koers. Wij geloven dat je samen verder komt. Dat wij elkaar nodig hebben en met elkaar verbonden zijn. Groeien gaat voor ons niet alleen over kinderen, maar ook over de groei van medewerkers en de organisatie PCPO als geheel. Ons samen groeien is verankerd in onze christelijke identiteit, die in de eerste plaats tot uiting komt
in ons handelen vanuit onze gezamenlijke kernwaarden verbondenheid, veerkracht en verantwoordelijkheid. Die waarden maken we waar in de houding van onze medewerkers. Wij bieden een goed tegenwicht aan maatschappelijke tegenstellingen door eerst te willen begrijpen voor zelf begrepen te willen worden.

Op onze scholen en kindcentra ontmoeten onze kinderen elkaar en leren zij omgaan met mensen die anders zijn of denken dan zij zelf. We willen er nadrukkelijk aan bijdragen dat onze kinderen uitgroeien tot zelfbewuste, kritische en nieuwsgierige mensen, die de regie over hun eigen leven
kunnen nemen en die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij van morgen. Dat doen we onder andere vanuit onze visie en leerlijn op burgerschapsonderwijs.