Image

PCPO is protestants-christelijke stichting. Wij beheren twaalf basisscholen in Barendrecht & Ridderkerk. Onderwijs aan ruim 4000 leerlingen wordt verzorgd door bijna 500 medewerkers. De scholen worden ondersteund door ons bestuurskantoor. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe talenten voor onze scholen. 


Werken bij PCPO biedt leerkrachten veel kansen en mogelijkheden. Samen gaan we in gesprek om jouw wensen en onze mogelijkheden op elkaar af te stemmen. Denk hierbij aan omvang aanstelling, voorkeur voor bouw enz. 


PCPO...
KRACHTIG IN
GELOOFWAARDIG ONDERWIJS!

 • GELOOFwaardig

  PCPO is een christelijke stichting met als missie: Onderwijs, met liefde Voor God, het kind en de naaste Het geven van goed en eigentijds onderwijs vanuit de christelijke levensbeschouwing dragen wij graag uit in ons dagelijks werk. Ook vanuit de scholen is door medewerkers aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat medewerkers bewust kiezen voor christelijk onderwijs.

 • jouw talent, onze passie

  In een organisatie waar bijna 400 mensen werken kan het niet anders dan dat er een schat aan ervaringen, kennis en kwaliteiten te vinden is. PCPO wil het delen hiervan met elkaar stimuleren. We hebben daarom voor ons personeel Kennisplein; een overkoepelende term voor alle activiteiten die gericht zijn op het delen van interne kennis en het aanbieden van externe kennis. Hierbij vinden er activiteiten plaats binnen onze stichting waarin mensen elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. We willen bereiken dat iedereen binnen PCPO zijn talent(en) met plezier ontwikkelt; in relatie met elkaar.

 • KRACHTIG onderwijs

  Kinderen wil je de ruimte geven om zich te ontwikkelen. Zo willen wij ook onze scholen de ruimte geven, hen stimuleren om gebruik te maken van de kwaliteiten van individuele teamleden. We zijn samen verantwoordelijk voor het totale aanbod. Krachtig onderwijs door deskundige professionals.

 • Alleen SAMEN

  Together Everyone Achieves More. Met elkaar (bestuur, medewerkers, ouders en leerlingen) dragen we zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind.

Interesse?
Ga naar onze vacatures

Contactformulier vacatures

Hier zie je al onze scholen in Barendrecht & Ridderkerk.