De vereniging PCPO heeft de belastingdienst verzocht haar  aan te wijzen als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI) . De belastingdienst heeft op 1 januari 2013 deze “titel” aan de vereniging  toegekend.
U kunt met ingang van deze datum  giften en legaten aan de vereniging  wel of niet ten gunste van een bepaalde school van de belasting aftrekken. Raadpleeg s.v.p. de website van de belastingdienst voor de voorwaarden waaronder een belastingaftrekbare gift aan de vereniging kan worden gegeven.
Wanneer u besluit de vereniging of één van haar scholen een gift  te geven, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het bestuurskantoor.
Met ingang van  1 januari 2014 is het verplicht dat instellingen met een ANBI status informatie openbaar maken met betrekking tot het functioneren.
De vereniging  PCPO Barendrecht en Ridderkerk is gevestigd in Barendrecht (KvK nr. 40341697 ) en beheert 11 basisscholen waarvan  6 scholen zijn gevestigd  in de gemeente Barendrecht en 5 scholen in de gemeente Ridderkerk. De scholen worden bezocht door meer dan 4000 leerlingen en er zijn ongeveer 370 medewerkers binnen de vereniging werkzaam. Voor overige  zakelijke gegevens wordt u verwezen naar de kolom “contact”op de homepage van onze website.
Vanuit een christelijke grondslag en vanuit haar lokale maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt PCPO goed onderwijs aan kinderen in de basisschool leeftijd .
De hoofdlijnen van beleid en het jaarverslag, waarin een evaluatie van activiteiten, de balans en staat van baten en lasten is opgenomen, kunt u vinden onder de knop “vereniging”  – SBP 2010-2014- en  -jaarverslagen.
Voor wat betreft de bezoldiging van bestuursleden wordt verwezen naar de uitgebreide versie van de  jaarrekening die u op het bestuurskantoor kunt inzien.