Ons algemeen bestuur wordt gevormd door:

De heer A. Boonstra (Aad) – voorzitter

Mevrouw J.J.L. Brummelink (Janny) – secretaris

De heer A.J. van Wingerden (Arjan) – penningmeester

Mevrouw J.I. van Noort (Hanneke)

De heer G.B. Steijn (Geert-Bram)