Wij zijn per 1 januari ‘21 op zoek naar een enthousiaste en ondernemende directeur! (0,8-1,0 fte)

PCPO
Als directeur…
 • wilt u vanuit een persoonlijke geloofsbeleving inhoud geven aan de protestants christelijke identiteit van de school;
 • bent u een coachende leider die een transparant klimaat creëert waarin medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
 • bent u open en toegankelijk, makkelijk benaderbaar voor team, ouders en leerlingen en straalt u tegelijkertijd leiderschap uit;
 • communiceert u open en op een heldere manier en anticipeert u op de verschillen tussen teamleden, leerlingen en ouders;
 • heeft u een helikopterview met de daarbij behorende kennis en vakmanschap;
 • bent u onderwijskundig onderlegd en staat u achter de visie van Het Kompas;
 • heeft u een scherp oog voor wat al bestaat en weet u dit verder te versterken;
 • kunt u de kwaliteit van het onderwijs waarborgen en verbeteren;
 • kunt u verantwoordelijkheden lager in de organisatie neerleggen;
 • kunt u reflecteren op uw eigen handelen;
 • bent u in het bezit van het diploma schoolleider.
Wij bieden de directeur…
 • een enthousiast, professioneel en hecht team, dat haar kracht kent en tegelijkertijd wil blijven verbeteren;
 • een school waar aandacht is voor elkaar;
 • een prachtig eigentijds gebouw;
 • een leeromgeving met een uitstekende zorgstructuur, waarbij de cognitieve en sociaal-emotionele
  ontwikkeling van het kind centraal staan;
 • de uitgewerkte motto en visie in woord en beeld
  zichtbaar in heel de school;
 • ondersteuning door het bovenschools management en bestuurskantoor;
 • een team van collega-directeuren die elkaar graag inspireren en van elkaar leren;
 • ruimte voor bestaande ontwikkelingen die met nieuwe initiatieven verbeterd kunnen worden;
 • een volledig ambulante functie.

CBS Het Kompas

CBS Het Kompas is een school met ongeveer 350 leerlingen en 35 medewerkers. Missie van de school is ‘voor elk kind de juiste koers’. Speerpunten van de school zijn eigenaarschap van kinderen en meer- en hoogbegaafdenbeleid. Vanuit een christelijke identiteit wordt een onderwijsleersituatie gecreëerd die het mogelijk maakt dat kinderen zich continu kunnen ontwikkelen, zich bewust worden van en zich verantwoordelijk  voelen voor hun leerproces. In de school bevinden zich een peuterspeelzaal en kinderopvang. Er worden verder brede schoolactiviteiten aangeboden.

Meer informatie over de school, zie: www.kompasbarendrecht.nl.


Informatie

U kunt dan contact opnemen met Janneke den Besten (directeur personeel & onderwijs PCPO) tel. 0180 – 62 05 33.

Solliciteren? 

U wordt verzocht uw sollicitatie met CV uiterlijk vrijdag 23 oktober 2020 te richten aan: PCPO Barendrecht en Ridderkerk t.a.v. dhr. A. Dogger, of per e-mail o.v.v. ‘sollicitatie directeur CBS Het Kompas’.

De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdagavond 10 november 2020. Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie:
Vacature directeur CBS Het Kompas
Competentieprofiel directeur

Acquisitie naar aanleiding van de advertentie wordt niet op prijs gesteld.