Vacature: directeur CBS Groen van Prinsterer

“De Groen” staat al generaties goed bekend in Barendrecht én is een lerende organisatie. Als directeur ga je aan de slag met de ambitie om een professionelere leer- en werkomgeving te vormen, vanuit de onderwijsinhoud. De afgelopen periode is hiervoor een stevig fundament gelegd door het herzien van de organisatiestructuur en formuleren van een visie. Vanuit de missie ‘Groeien doe je op de Groen’ bereidt het team de leerlingen voor op de toekomst van morgen door goed onderwijs te verzorgen, gericht op zowel cognitieve als creatieve en sociale vaardigheden.

Sinds schooljaar 2020/2021 wordt gewerkt met een MT bestaande uit de (interim) directeur en de teamleider die nauw samenwerken met twee IB-ers en met de bouwcoördinatoren. Ook is er meer aandacht voor de inzet van specialisten in specifieke vakgebieden en worden verantwoordelijkheden laag in de organisatie gelegd.

Jouw specifieke bijdrage voor de komende jaren:

  • De ingezette ontwikkelingen samenbrengen in één plan met concrete en haalbare doelen.
  • Werken aan één zichtbare doorgaande lijn voor beide locaties.
  • Je team de ruimte en het vertrouwen geven om hun talenten en professionaliteit in te zetten.
  • Verankeren van de nieuwe (management)structuur en bijbehorende verantwoordelijkheden voor MT, IB, bouwcoördinatoren, specialisten en teamleden.
  • Meedenken over en uitvoering geven aan het nieuw strategisch beleidsplan met de focus op: onderwijsinhoud, kwaliteit, IKC-vorming en een eigentijdse visie op christelijk onderwijs.

Jouw ondernemende geest, op samenwerking gerichte houding en communicatieve vaardigheden komen goed van pas om de positie van de school in de wijk te verstevigen, te laten horen en zien waar jullie trots op zijn en ouders en samenwerkingspartners aan jullie te binden. Kortom een veelzijdige functie waar jijzelf groeit, je anderen stimuleert om te groeien en samen uitgroeit tot een unieke school in Barendrecht!

Ingangsdatum: 1 januari 2022 of zoveel eerder als mogelijk.