Studiedag PCPO

Op 5 januari j.l. hebben alle collega’s van PCPO deelgenomen aan de vijfde plenaire studiedag. Het thema van deze dag was ‘It’s all about engagement’ oftewel het draait allemaal om betrokkenheid.
De dag bestond uit het volgen van workshops en een onderwijscafé. De workshops gingen over een bepaald onderwerp waar deelnemers meer informatie over konden krijgen. Het onderwijscafé was meer open. In een inspirerende omgeving werden leerkrachten uitgedaagd met elkaar in gesprek te gaan over zaken die binnen het onderwijs aan de orde zijn, antwoord te krijgen op eigen vragen of andere collega’s van informatie te voorzien. Daarnaast is het ontmoeten van elkaar een rode draad door de dag.
We kijken terug op een zeer geslaagde dag!