Op 11 juni 2019 is PCPO een stichting geworden na meer dan 100 jaar een vereniging te zijn geweest.

Statuten PCPO juni 2019