PCPO wil een stichting zijn met een missie:

Onderwijs, met liefde
Voor God, het kind en de naaste
 
De christelijke identiteit van onze scholen is een belangrijk onderdeel van de doelstelling van de stichting. Ook vanuit de scholen is door medewerkers aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat medewerkers bewust kiezen voor christelijk onderwijs. Alle schoolteams denken structureel na over de levensbeschouwelijke identiteit van de school.

Daarnaast hebben wij ook een identiteitsbewijs: