Stichting PCPO heeft de status ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).

Giften en legaten aan de stichting kunt u wel of niet ten gunste van een bepaalde school van de belasting aftrekken. Raadpleeg s.v.p. de website van de belastingdienst voor de voorwaarden waaronder een belastingaftrekbare gift aan de stichting kan worden gegeven.Wanneer u besluit de stichting of één van haar scholen een gift  te geven, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het bestuurskantoor.

Met ingang van  1 januari 2014 is het verplicht dat instellingen met een ANBI status informatie openbaar maken met betrekking tot het functioneren. Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk is gevestigd in Barendrecht (KvK nr. 40341697) en beheert 11 basisscholen waarvan zes scholen zijn gevestigd  in de gemeente Barendrecht en vijf scholen in de gemeente Ridderkerk. De scholen worden bezocht door meer dan 4000 leerlingen en er zijn ongeveer 370 medewerkers binnen de stichting werkzaam. Overige zakelijke gegevens kunt u vinden bij contact.

Vanuit een christelijke grondslag en vanuit haar lokale maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt PCPO goed onderwijs aan kinderen in de basisschool leeftijd.

De hoofdlijnen van beleid en het jaarverslag, waarin een evaluatie van activiteiten, de balans en staat van baten en lasten is opgenomen, kunt u vinden bij stichting.

Voor wat betreft de bezoldiging van bestuursleden wordt verwezen naar de uitgebreide versie van de jaarrekening die u op het bestuurskantoor kunt inzien.

Conform de ANBI wet- en regelgeving 1 januari 2021 is het 2021 Standaardformulier ANBI toegevoegd.