Ons algemeen bestuur wordt gevormd door:

De heer A.J. van Wingerden (Arjan) – voorzitter

Mevrouw J.J.L. Brummelink (Janny) – secretaris

De heer G.B. Steijn (Geert-Bram) – penningmeester

De heer P.J.J. Kalkman (Peter) – lid

De heer S.D. Leertouwer (Stefan) – lid