Van harte welkom!

Stichting PCPO beheert twaalf basisscholen, waarvan zes in Barendrecht en zes in Ridderkerk. Onderwijs aan ruim 4000 leerlingen wordt verzorgd door circa 370 medewerkers.

Kinderen wil je de ruimte geven om zich te ontwikkelen. Zo willen wij ook onze scholen de ruimte geven, hen stimuleren om gebruik te maken van de kwaliteiten van individuele teamleden. Het geven van goed en eigentijds onderwijs vanuit de christelijke levensbeschouwing dragen wij graag uit in ons dagelijks werk.

Identiteit

PCPO wil een stichting zijn met een missie:
Onderwijs, met liefde
Voor God, het kind en de naaste
 
De christelijke identiteit van onze scholen is een belangrijk onderdeel van de doelstelling van de stichting. Ook vanuit de scholen is door medewerkers aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat medewerkers bewust kiezen voor christelijk onderwijs. Alle schoolteams denken structureel na over de levensbeschouwelijke identiteit van de school.

Daarnaast hebben wij ook een identiteitsbewijs:


In onze identiteitsnota staan de uitgangspunten van onze stichting beschreven.