Start nieuwbouw MFA Kruidentuin

De nieuwbouw van MFA Kruidentuin gaat dit voorjaar van start. De aannemingsovereenkomst met bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk wordt deze week ondertekend. De planning is dat de heiwerkzaamheden half april starten. In de nieuwe MFA Kruidentuin worden CBS De Hoeksteen, kinderopvang Eiland Marlyne, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Wijkteam en sporthal Vitaal gehuisvest.

De aannemer start nu met de bouwvoorbereidingen. Naar verwachting wordt de nieuwe MFA in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd. Het ontwerp is gemaakt door architectenbureau De Zwarte Hond. De architect licht toe: “De samenwerking die de organisaties die in de MFA Kruidentuin gehuisvest worden aangaan, komt tot uiting in dezelfde materialen die door het hele gebouw worden toegepast. Toch blijft iedere gebruiker duidelijk individueel herkenbaar.”

Tijdelijke huisvesting
De leerlingen van CBS De Hoeksteen gaan, totdat de nieuwbouw opgeleverd wordt, naar school op de locatie van de voormalige basisschool De Dubbeldekker. Het plan is om na de oplevering van de nieuwe MFA de oude locatie van De Dubbeldekker en sporthal Vitaal te slopen. Op de locatie van sporthal Vitaal wordt extra parkeergelegenheid gecreëerd.

Integraal kindcentrum
Door de combinatie van functies in het nieuwe gebouw ontstaat een integraal kindcentrum (IKC). Een bruisend netwerk van zeer betrokken partners met laagdrempelige voorzieningen voor jeugd, ouders en wijkbewoners. De centrale ligging in Barendrecht is een belangrijk pluspunt.

Hoeksteen nieuwbouw start

Voor de meest actuele informatie omtrent het ontwerp van de nieuwe MFA kunt u terecht op www.barendrecht.nl > Leven & Werken > Bouwen & Wonen > Bouwprojecten > MFA Kruidentuin.

(Bron: De Schakel Barendrecht wk9)