Image
Image

Wanneer inschrijven?

Het kiezen van de juiste basisschool is best een moeilijke beslissing. Waar voelt uw zoon of dochter zich thuis? Voldoet een school wel aan uw wensen als ouder? Het is wenselijk om uw kind vanaf 2,5 jaar en vóór de derde verjaardag in te schrijven op een basisschool en het liefst vóór 1 april.

Opvang
We hebben overal (inpandig) een peuterspeelgroep en bso van Kinderopvang SKR. Ook is er kinderopvang van SKR op school of in de buurt van de school aanwezig.

Hieronder kunt u vrijblijvend online kennis maken met onze zes christelijke basisscholen in Ridderkerk.

CBS De Fontein - Bolnes

Samen leven, samen leren met hart,
hoofd en handen.

De Fontein staat voor sprankelend, modern onderwijs! We geven Engels in alle groepen en werken vanaf
groep 4 met tablets.

Schooltijden dagelijks: 08.30-14.00 uur.

fonteinbolnes.nl
Image Image

Image

CBS De Regenboog - Slikkerveer

Voor een kleurrijke groei!

Wij geven ontwikkelingsgericht onderwijs. We bieden inspirerende thema’s, betekenisvol onderwijs voor een brede ontwikkeling, een boeiend workshopaanbod, een kooklokaal, een schoolmoestuin en een school-bibliotheek waardoor kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Schooltijden dagelijks: 08.30-14.00 uur.

regenboogridderkerk.nl

CBS De Klimop - Centrum

Samen maken we het verschil!

De Klimop is een christelijke school waar iedereen welkom is en waar leerlingen, ouders en leerkrachten samen succes maken. Als IKC (opvang- en leercentrum) voor kinderen van 0 tot 13 jaar streven we naar optimale verbinding en samenwerking met onze partners en zijn we een centrale ontmoetingsplaats in de wijk.

Ieder kind is uniek en wij zien het als onze taak het
onderwijs passend te maken bij het kind. Door het bieden van een breed aanbod, ontdekken we samen met de kinderen hun talenten en creëren we tijd en mogelijkheden om deze ook te ontwikkelen.

Schooltijden dagelijks: 08.30-14.00 uur.

cbsdeklimopridderkerk.nl
Image Image

Image

CBS De Wingerd - Oost

Samen leren voor ’t leven, met oog voor de wereld en de toekomst!

De Wingerd is een Vreedzame School die, naast het streven naar een hoge kwaliteit van onderwijs, de kinderen wil laten opgroeien in een democratische, warme ‘mini maatschappij’ met aandacht voor ieders individuele ontwikkeling en eigenheid. Dit doen wij in een positief leer- en leefklimaat waarin wij continu bouwen aan een optimaal partnerschap met ouders en schoolsucces voor ieder kind!

Vanaf 3,5 jaar zijn kinderen een dagdeel welkom in de kleuterklas (PINK-eltje).

Schooltijden dagelijks: 08.30-14.00 uur.

cbsdewingerd-ridderkerk.nl

CBS De Bongerd - Drievliet

Growing together!

Wij willen bereiken dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. We proberen daarom een goede, vertrouwde en vooral veilige sfeer in de groepen te realiseren en uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Wij geven in alle groepen Engels en hebben ook een eigen native speaker.

Schooltijden dagelijks: 08.30-14.00 uur.

cbsdebongerd.nl

Image
Image Image

CBS De Klimop - Rijsoord

Samen maken we het verschil!

Wij kenmerken ons als een duidelijke christelijke en wijkgerichte school. We bieden kleine klassen, aandacht, maatwerk, ruimte, een rijke leeromgeving en een christelijke peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang aan.

Schooltijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.30 tot 14.30 uur en woensdag 08.30 tot 12.15 uur.

cbsdeklimoprijsoord.nl

U bent altijd van harte welkom voor een

rondleiding op onze scholen! 

Indien gewenst kan dit ook online.