SBP 2014-2018 van PCPO is klaar

Het strategisch beleidsplan 2014-2018 is klaar.

De bovenschoolse doelen zijn beschreven en nu kunnen de scholen aan de slag met het schrijven van hun schoolplan.

Een feestelijk moment om te vieren.