Samenwerking CSG Calvijn, Farelcollege en PCPO Barendrecht

Vrijdag 9 juni hebben Gerrit Elings van CSG Calvijn, Peter Meij van het Farelcollege en Janneke den Besten van het PCPO Barendrecht een convenant ondertekend waarin de wil wordt uitgesproken om samen te werken op diverse beleidsterreinen. De scholen bekrachtigen hiermee de samenwerking vanuit de gedeelde christelijke identiteit, tussen zowel de besturen/algemene directies als de scholen.

De scholen van PCPO in Ridderkerk en Barendrecht en de CVO-scholen Farelcollege te Ridderkerk, Groene Hart en Focus Beroepsacademie te Barendrecht delen eenzelfde voedingsgebied en deels eenzelfde identiteit. Alle scholen hebben een christelijke achtergrond. Focus Beroepsacademie daarentegen is een samenwerkingsschool tussen het Dalton Lyceum Barendrecht met een openbaar bestuur en CSG Calvijn met een christelijke achtergrond. In een reeks van jaren zijn goede contacten tussen al deze scholen opgebouwd en verschillende vormen van samenwerking tot stand gekomen. In het convenant wordt de samenwerking op de beleidsterreinen identiteit, veiligheid, talentontwikkeling groep 7 en 8, voorlichting / informatievoorziening, warme overdracht, Professionele Leergemeenschap, Passend Onderwijs en personeelsbeleid uitgesproken.

Waarom een samenwerking tussen deze scholen?
De scholen hebben een gezamenlijke christelijk achtergrond en merken dat het bijzonder onderwijs onder druk is komen te staan.  Daarnaast zijn er politieke partijen die er openlijk voor uitkomen dat het bijzonder onderwijs moet worden afgeschaft. “Wij willen, en dat is een gezamenlijke opdracht, kijken wat de betekenis is van bijzonder onderwijs in deze tijd. Dat betekent ook dat wij samenwerking blijven zoeken met openbaar onderwijs, want dat hoort ook bij onze identiteit”, aldus Gerrit Elings, directeur onderwijs van CSG Calvijn.

Jaarlijks twee relevante onderwerpen
Het uitgangspunt bij het convenant is, dat er op bestuursniveau op hoofdlijnen afspraken worden gemaakt over de keuze voor en de uitwerking van de beleidsterreinen en dat de uitwerking in Ridderkerk tussen de PCPO-scholen en het Farelcollege en in Barendrecht tussen de PCPO-scholen en Groene Hart en Focus Beroepsacademie plaatsvindt. Jaarlijks worden er, in overleg, enkele speerpunten gekozen die door de deelnemende scholen worden uitgevoerd.