logo raket

De Raket is de bovenschoolse plusklas van elf basisscholen van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk en is gehuisvest in het schoolgebouw van CBS het Kompas, Hoefslag 20, Barendrecht. Meer– en hoogbegaafde kinderen uit de groepen (1) 2 tot en met 7 (8) van deze scholen kunnen op donderdag een dagdeel onderwijs en begeleiding krijgen van specialistisch opgeleide leerkrachten: Bernadette Lauf – van Diggelen, Erina den Otter- Berkman en Anja van der Velde-Dekker.
Vanuit De Raket wordt ook ambulante begeleiding gegeven aan de leerkrachten in de reguliere klassen binnen PCPO Barendrecht en Ridderkerk.

Voor meer informatie:  www.plusklasderaket.nl