logo raket

De Raket is de bovenschoolse plusklas van elf basisscholen van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk en is gehuisvest in het schoolgebouw van CBS het Kompas, Hoefslag 20 te Barendrecht. Een aantal meer– en hoogbegaafde leerlingen uit de groepen van deze scholen volgt op dinsdagochtend (Raket Jonge Kind) of donderdagochtend (Raket Oudere Kind) onderwijs en ontvangt begeleiding van Anja van der Velde-Dekker, een specialistisch opgeleide leerkracht. Vanuit De Raket wordt ook ambulante begeleiding gegeven aan de leerkrachten van reguliere klassen binnen PCPO Barendrecht en Ridderkerk.

Voor meer informatie:  www.plusklasderaket.nl