PCPO opleidingsschool van InHolland Dordrecht

Met trots delen we mee dat we opleidingsschool zijn van en met Inholland Dordrecht!

In het schooljaar 2015 – 2016 zijn we als PCPO een traject gestart met de PABO Inholland (locatie Dordrecht) om opleidingsschool te kunnen worden. In een werkgroep en een stuurgroep is gewerkt en gedacht over onderwijsvisie, samenwerking, samen opleiden en een intensievere samenwerking dan bij het Opleiden in de School. Om Opleidingsschool te kunnen worden, moet voldaan worden aan een aantal kwaliteitsnormen. Dit is gerealiseerd en voorgelegd aan een onafhankelijk instituut (Hobéon) om te bepalen of aan alle criteria wordt voldaan.

Op 22 november 2016 hebben we een visitatie gehad van Hobéon. De hele dag was er een delegatie op bezoek die gesproken heeft met alle verschillende personen die een rol spelen binnen het project Opleiden in de School. Studenten, praktijkbegeleiders, maar ook bovenschoolse directeuren en medewerkers van Inholland. Aan het einde van de dag kregen we de terugkoppeling dat er aan veel criteria was voldaan. Alle geledingen vertelden een eenduidig verhaal en de inductiefase van Startende Leerkrachten kreeg een groot compliment. Een enkele aanvulling op beleidsmatige zaken was voldoende om de commissie tot een positief oordeel te laten komen. Tot eind januari kregen we de tijd om dit aan te leveren. Inmiddels is dat opgestuurd en is het positieve advies binnen waarin aangegeven wordt dat PCPO aan alle criteria voldoet om opleidingsschool van Inholland te worden. Een heel mooi resultaat, met grote dank aan alle betrokkenen die zich hiervoor ingespannen hebben. Op dinsdag 4 april jl. werd tijdens een feestelijke bijeenkomst de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Ad Dogger (directeur-bestuurder PCPO) en Albert van de Ree (opleidingsmanager InHolland).

Het behalen van dit resultaat maakt dat we naar elkaar hebben uitgesproken dat we intensiever willen samenwerken. Naast het begeleiden van studenten en het incidenteel verzorgen van gastcolleges zullen we gaan werken met PLG’s (Professionele Leer Gemeenschappen) waarbinnen studenten, Inholland en PCPO samenwerken op thema’s als ‘Startende Leerkrachten’, ‘Wetenschap en Techniek’ en ‘Identiteit’. Met elkaar denken we na over welke vaardigheden een leerkracht nodig heeft om les te kunnen geven in de (nabije) toekomst en stemmen we praktijk en curriculum hier op af. Onze gezamenlijke visie op leren en onderwijs maakt dat we vol vertrouwen vorm willen geven aan deze intensievere samenwerking.

Hilda Gebben

Stafmedewerker Personeel