PCPO Nieuwsbrief 28 (nov 2014)

In PCPO Nieuwsbrief 28 staan actuele zaken die spelen op het gebied van personeel, onderwijs, financiën, opleiding, ICT en huisvesting met o.a. deze maand:

  •  Introductie nieuwe leden Algemeen Bestuur
  •  Strategisch Beleidsplan 2014-2018
  •  Laatste nieuws Passend Onderwijs
  •  Studiedag en lustrumviering op 5 januari 2015
  •  Tablets in de groepen 1,2, en 3 en praktische ICT tips
  •  Lustrumviering van Plusklas De Raket