10 jaar PCPO

fgelopen maandag 5 januari j.l. hebben we met alle collega’s van PCPO stil gestaan bij het 10-jarig bestaan van PCPO. Directeur / bestuurder Ad Dogger heeft in zijn toespraak teruggeblikt … Lees Meer

Studiedag PCPO

Op 5 januari j.l. hebben alle collega’s van PCPO deelgenomen aan de vijfde plenaire studiedag. Het thema van deze dag was ‘It’s all about engagement’ oftewel het draait allemaal om … Lees Meer

Feestelijke opening Hof van Maxima

Vandaag heeft tijdens de Feestweek van basisschool de Groen van Prinsterer de officiële opening van de nieuwe locatie Hof van Maxima plaatsgevonden. In de  multifunctionele accommodatie (MFA) Hof van Maxima … Lees Meer

Geslaagde start PCPO Kennisplein

Op woensdagavond 3 september hebben administratief medewerksters, leerkrachten bovenbouw, directies en internbegeleiders van PCPO samen met docenten en directies uit het voortgezet onderwijs voorlichting gehad over het digitaal overstapsysteem (OSO) … Lees Meer