Vervroegde kerstvakantie

Zoals u in de persconferentie van dinsdag 14 december 2021 heeft kunnen horen, krijgen onze basisschoolleerlingen een week eerder kerstvakantie. Concreet betekent dit dat de scholen van PCPO vrijdag 17 … Lees Meer

HB-specialisten afgestudeerd!

Met trots kunnen wij meedelen dat negen PCPO-medewerkers het post-hbo diploma Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie (SHBD) hebben behaald. Op deze manier kunnen wij als stichting waarborgen dat er op onze … Lees Meer

GMR van PCPO zoekt: Ambtelijk secretaris

De GMR (Gezamenlijke MedezeggenschapsRaad) van de 11 basisscholen van PCPO Barendrecht en Ridderkerk is een belangrijk gesprekspartner voor de directeur-bestuurder (verder directeur) en de Raad van Toezicht (verder RvT) van … Lees Meer

Sluiting scholen verlengd

Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet bekend gemaakt om de sluiting van de scholen te verlengen t/m 24 april 2020. Het onderstaande bericht hebben wij naar alle ouders van onze … Lees Meer

Ons tweede oudermagazine is gedrukt!

Trots willen wij melden dat onze tweede editie van ons PCPO oudermagazine gedrukt is. Vorig jaar hebben wij de eerste druk opgeleverd van het oudermagazine. Dit magazine is speciaal voor … Lees Meer