Nieuwe directeur-bestuurder Anke Langmuur

In verband met het pensioen van Ad Dogger heeft PCPO vanaf 1 juli 2021 een nieuwe directeur-bestuurder: Anke Langmuur. Zij heeft in juli tot de zomervakantie en daarna kennis gemaakt met alle … Lees Meer

GMR van PCPO zoekt: Ambtelijk secretaris

De GMR (Gezamenlijke MedezeggenschapsRaad) van de 11 basisscholen van PCPO Barendrecht en Ridderkerk is een belangrijk gesprekspartner voor de directeur-bestuurder (verder directeur) en de Raad van Toezicht (verder RvT) van … Lees Meer

Sluiting scholen verlengd

Op dinsdag 31 maart heeft het kabinet bekend gemaakt om de sluiting van de scholen te verlengen t/m 24 april 2020. Het onderstaande bericht hebben wij naar alle ouders van onze … Lees Meer

Ons tweede oudermagazine is gedrukt!

Trots willen wij melden dat onze tweede editie van ons PCPO oudermagazine gedrukt is. Vorig jaar hebben wij de eerste druk opgeleverd van het oudermagazine. Dit magazine is speciaal voor … Lees Meer