Nieuwe directeur-bestuurder Anke Langmuur

In verband met het pensioen van Ad Dogger heeft PCPO vanaf 1 juli 2021 een nieuwe directeur-bestuurder: Anke Langmuur.
Zij heeft in juli tot de zomervakantie en daarna kennis gemaakt met alle directeuren van onze scholen en met veel externen en is ook nu nog bezig om alle scholen en alles wat daarbij speelt beter te leren kennen.
In deze brief van 1 oktober jl. stelt Anke zich voor aan de ouders/ verzorgers van de leerlingen van PCPO.