Leerkracht groep 3 | Smitshoek

Wij zijn voor CBS Smitshoek in Barendrecht op zoek naar een…

  • Leerkracht groep 3 (0,4 fte) per 1 jan. 2022.

CBS Smitshoek
CBS Smitshoek is een open christelijke basisschool. Voor leerlingen hanteren wij een open aanname beleid. Leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden bezoeken onze school. Wel vragen we de ouders/verzorgers van de kinderen de identiteit van onze school te onderschrijven, dan wel te respecteren. Ons personeel heeft er bewust voor gekozen om op een christelijke school te werken.

Ouders en kinderen worden benaderd vanuit een christelijke geloofsvisie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ‘in de geest van Christus’ omgaan met de wereld rondom hen. Daarmee bedoelen wij dat we kinderen vertrouwd willen maken met waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, vergeving en vertrouwen. We willen kinderen opvoeden tot mensen, die open staan voor de ander en vertrouwen hebben in het leven. We brengen onze identiteit tot uitdrukking in de manier waarop we met elkaar omgaan.

 

Wij zoeken leerkrachten die:

  • enthousiast doorzettend, consequent en vasthoudend zijn;
  • het christelijk geloof en de christelijke waarden kunnen en willen uitdragen;
  • op zowel pedagogisch, didactisch als organisatorisch vlak zichzelf willen blijven ontwikkelen;
  • een onderwijsbevoegdheid hebben of bezig zijn met het behalen hiervan.

Wij bieden:

  • een contract voor bepaalde tijd (met uitzicht op vast dienstverband), onbepaalde tijd is bespreekbaar;
  • een fijne werkplek waarbinnen we ons in gezamenlijk inzetten voor de kinderen;
  • een team waar je absoluut bij wil horen!;
  • eventuele uitbreiding van de werktijdfactor binnen PCPO.
  • ruimte en mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen;

Kijk voor meer informatie op de website: www.cbssmitshoek.nl


Solliciteren:
U wordt verzocht uw sollicitatie met CV te richten aan: PCPO Barendrecht en Ridderkerk t.a.v. mevr. L. Hoogerheide, of per e-mail o.v.v. ‘sollicitatie leerkracht groep … Smitshoek’ naar info@pcpobr.nl. U kunt ook ons sollicitatieformulier invullen. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen op 0180 – 62 05 33