Intern Begeleider | De Regenboog

Voor CBS De Regenboog in Ridderkerk zijn we per 1 februari 2022 op zoek naar een Intern Begeleider (IB) / Begeleider Ontwikkelingsgericht Onderwijs (BOGO) voor de bovenbouw (0,8 fte).

CBS De Regenboog
CBS De Regenboog is een christelijke school voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). In goede samenwerking met Kinderopvang SKR verzorgen we dagelijks boeiend, betekenisvol en aantrekkelijk onderwijs & opvang aan 400 kinderen. We streven naar een kleurrijke groei voor alle kinderen en medewerkers en vinden een goede samenwerking met de ouders en onze partners belangrijk. Als intern begeleider maak je deel uit van het MT en ondersteun je de leerkrachten in de groepen.

Wij zoeken een IB’ er/BOGO’ er die…

 • Bij voorkeur in het bezit is van het diploma Interne Begeleider;
 • Daadkrachtig is en stevig in zijn/haar schoenen staat;
 • Bekend is met OGO, waarin de brede ontwikkeling van het kind centraal staat;
 • Ervaring heeft als leerkracht in de bovenbouw van de basisschool;
 • Een onderzoekende en positief kritische houding heeft;
 • Een enthousiaste teamspeler is die kennis en kunde graag wil delen;
 • Een open houding heeft en op transparante wijze met het team, leerlingen en ouders communiceert;
 • Het christelijk geloof en de christelijke waarden kan en wil uitdragen;
 • Een coachende en begeleidende rol heeft naar leerkrachten;
 • Zicht heeft op de ontwikkeling van kinderen en daar het onderwijsaanbod op schoolniveau op af kan stemmen;
 • Leerkrachten kan aansturen en ondersteunen bij het bieden van Passend Onderwijs aan leerlingen;
 • Flexibel is en out of the box kan denken en handelen wanneer dat nodig is;

Wij bieden…

 • Een enthousiast en betrokken team;
 • Een ervaren intern begeleider in de onderbouw als sparringpartner;
 • Een werkplek waarin van en met elkaar leren centraal staat;
 • Een uitdagende omgeving waarin eigen initiatief binnen de kaders van de school gewenst is;
 • Een goede samenwerking met teamleden en management;
 • Een team, waarin deskundigheid op diverse terreinen aanwezig is;
 • Ruimte en mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen;
 • Een dynamische functie met ruimte voor eigen inbreng.

Solliciteren
We verzoeken u om uw sollicitatie met CV vóór 17 december 2021 te richten aan: PCPO Barendrecht en Ridderkerk t.a.v. Janneke den Besten via info@pcpobr.nl o.v.v. ‘sollicitatie IB/BOGO bovenbouw CBS De Regenboog’. U kunt ook ons sollicitatieformulier invullen.


Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elly van Driel, intern begeleider onderbouw of Nel van den Herik, directeur CBS De Regenboog, tel. 0180 – 486111
Zie ook: www.regenboogridderkerk.nl.