Geslaagde start PCPO Kennisplein

Op woensdagavond 3 september hebben administratief medewerksters, leerkrachten bovenbouw, directies en internbegeleiders van PCPO samen met docenten en directies uit het voortgezet onderwijs voorlichting gehad over het digitaal overstapsysteem (OSO) en de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Een succesvolle avond over nieuwe mogelijkheden om leerlingen vanuit het basisonderwijs door te verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Deze avond was tevens de start van een groot aantal workshops, trainingen, thema- en netwerkbijeenkomsten die ook dit schooljaar weer binnen PCPO Kennisplein Online aan de medewerkers worden aangeboden.