Duidelijkheid voor groep 8 met RiBa plaatsingswijzer

Het afgelopen jaar is er regelmatig overleg geweest tussen de  PO en VO scholen in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard om tot goede afspraken te komen ten aanzien van plaatsingseisen van leerlingen die van groep acht naar het voortgezet onderwijs gaan. Het resultaat is een RiBA plaatsingswijzer, waar naast een aantal ‘harde’ gegevens als Cito scores ook ruimte is voor kindkenmerken, zoals: Willen (denk aan motivatie, taakgerichtheid etc) Doen (o.a. zelfbeeld, plannen van werk etc) Kunnen (o.a. niveau, oplossend vermogen etc). PCPO heeft een waardevolle inbreng gehad in het samenstellen van deze RiBA plaatsingswijzer.
Op 15 september is de kick off geweest, we kunnen terugblikken op een goede avond. In het Zuiden van 21 september kunt u meer lezen over deze avond:
riba1
riba2
(Bron: het Zuiden 21-9-2016)