Het motto van het Strategisch Beleidsplan PCPO 2018-2022 is

“Krachtig in geloofwaardig onderwijs”.

Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie PCPO. Hierin staat verwoord wat de plannen voor de komende 4 jaar voor PCPO zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen die gemaakt zijn voor de planperiode 2019-2023. Met de vier gezamenlijk gekozen pijlers: 

  1. Onderwijs
  2. Leiderschap
  3. Vitaliteit
  4. Communicatie

kunnen scholen aan de slag met het inrichten van de schoolplannen 2019-2023 om “krachtig” onderwijs te realiseren.

Onze kinderen verdienen goed onderwijs, daar zijn wij het met elkaar over eens. Onze medewerkers werken daar met elkaar erg hard aan. Ook daar is iedereen binnen PCPO het over eens.

Waar staan we voor, waar gaan we voor en hoe we dat bereiken? Dat zijn de sleutelvragen aan de hand waarvan een SBP, maar ook de schoolplannen opgemaakt zijn. De grootste uitdaging is om deze plannen zo op te stellen dat het levende documenten zijn, die toewerken naar concrete doelen.  Onze christelijke identiteit geeft richting aan ons handelen. Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn bij ons belangrijke waarden die in ons dagelijks handelen zichtbaar moeten zijn en wij in ons motto laten terugkomen middels de merkwaarde ‘geloofwaardig’.

Lees hier het strategisch beleidsplan