Het motto van het Strategisch Beleidsplan PCPO 2014-2018 blijft net als in de voorgaande periode “Eigenheid in Verbondenheid”. Wij hechten als PCPO grote waarde aan de eigenheid van de scholen en aan de eigenheid van mensen. De verschillende schoolprofielen en de diverse talenten en kwaliteiten van mensen zorgen ervoor dat vanuit eigen kracht wordt gewerkt aan gestelde doelen en resultaten.

Daarnaast is er de verbondenheid van het gemeenschappelijke doel binnen PCPO: kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen. Alles zou in het teken moeten staan van datgene dat zich in het klaslokaal afspeelt: het onderwijsproces in de groep.

Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie PCPO. Hierin staat verwoord wat de plannen voor de komende 4 jaar voor PCPO zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen die gemaakt zijn voor de planperiode 2015-2019.

Onze kinderen verdienen goed onderwijs, daar zijn wij het met elkaar over eens. Onze medewerkers werken daar met elkaar erg hard aan. Ook daar is iedereen binnen PCPO het over eens.

Waar staan we voor, waar gaan we voor en hoe we dat bereiken? Dat zijn de sleutelvragen aan de hand waarvan een SBP, maar ook de schoolplannen opgemaakt zijn. De grootste uitdaging is om deze plannen zo op te stellen dat het levende documenten zijn, die toewerken naar concrete doelen.  Dat zijn geen verrassende doelen; wij zijn immers een onderwijsinstelling vanuit een christelijke identiteit.

PCPO poster identiteisbewijs

De kracht ligt ook niet in het formuleren van doelen, de kracht ligt in de uitvoer door de medewerkers van PCPO die met hart en ziel goed onderwijs willen geven aan onze 4000 kinderen.

  • De doelstellingen van PCPO vanuit het SBP 2014-2018 zijn: De scholen van PCPO behalen hoge resultaten
  • De leerlingen, ouders en inspectie zijn tevreden over de kwaliteit van de PCPO scholen.
  • PCPO heeft bekwame1, enthousiaste en betrokken medewerkers
  • PCPO en haar scholen werken aan het realiseren van integrale kindcentra
  • PCPO en haar scholen werken aan het realiseren van passend onderwijs, waaronder educatief partnerschap
  • PCPO en haar scholen integreren ontwikkelingen op het gebied van ICT en Social Media in hun onderwijs
  • PCPO is een financieel gezonde organisatie
  • De scholen leveren een constructieve bijdrage aan PCPO als totale organisatie.

Lees hier het strategisch beleidsplan