• Ad Dogger: Directeur / Bestuurder
  • Janneke den Besten: Directeur Personeel en Onderwijs – Plaatsvervangend Directeur / Bestuurder
  • Koert Bastianen: Directeur Bedrijfsvoering
  • Sari Kleinjan: Directiesecretaresse
  • Leonie Hoogerheide: Stafmedewerker personeel/Bovenschools schoolopleider
  • Alex de Koning: Bovenschools ICT-coördinator
  • Agaath Poley: Stafmedewerker Onderwijs
  • Linda de Vos: Medewerker PSA
  • Wilma Zondervan: Medewerker Financiën
  • Letty Lems: Medewerker Financiën