In een organisatie waar ca 400 mensen werken kan het niet anders dan dat er een schat aan ervaringen, kennis en kwaliteiten te vinden is. PCPO wil het delen hiervan met elkaar stimuleren. Kennisplein is een een overkoepelende term voor alle activiteiten die gericht zijn op het delen van interne kennis en het aanbieden van externe kennis.

Hierbij vinden er activiteiten plaats binnen onze stichting waarin mensen elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. Dit gebeurt in de vorm van netwerkbijeenkomsten, themabijeenkomsten, cursussen en studiedagen.

Themabijeenkomsten
Eén of een aantal bijeenkomsten over een onderwerp. Het onderwerp is te behandelen in deze ene bijeenkomst of het is om te peilen of het onderwerp kan leiden tot een uitgebreider aanbod in het nieuwe jaar in de vorm van een netwerk of cursus.

Netwerkbijeenkomsten
Collega’s met eenzelfde taak, functie of groep delen informatie en leren van en met elkaar. De begeleider van de netwerken heeft een rol als voorzitter, de groep zelf bepaalt de inhoud van de agenda; waar willen we het over hebben, welke ontwikkelingen komen op ons af, etc.  Er wordt van jou als deelnemer een actieve houding verwacht; de ene keer kom je informatie halen, de andere keer breng je informatie in. Het wel of niet slagen van het netwerk is dus mede afhankelijk van je eigen attitude.

Cursussen
Training gericht op kennis opdoen over een bepaald onderwerp.

Bekijk het cursusaanbod 2021-2022 op Kennisplein Online
Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen kun je altijd contact opnemen via kennisplein@pcpobr.nl