Op het bestuursbureau van stichting PCPO vinden beleidsvoorbereidende en ondersteunende werkzaamheden plaats op de volgende afdelingen:

  • Onderwijs
  • Personeelszaken
  • Financiën
  • ICT
  • Facilitaire zaken
  • Huisvesting
  • PR/Communicatie
  • Secretariaat

De financiële en de personeels- en salarisadministratie worden voor een deel uitgevoerd op het bestuursbureau en daarnaast is er ondersteuning door het administratiekantoor Dyade te Bergen op Zoom.

Op het bestuursbureau zijn in totaal 10 medewerkers (3 fulltimers en 7 parttimers) werkzaam. Bekijk hier onze medewerkers.